marți, 4 octombrie 2016

Cheile Turenilor (jud. Cluj) - septembrie 2016


Cheile Tureni (com. Tureni, jud. Cluj), se constituie, începand cu anul 1993, într-o rezervație naturală mixtă (floristică, faunistică, peisagistică) și parc arheologic (terase și peșteri locuite) statuată astfel la nivel local, dată fiind importanța științifica și turistică a acestui obiectiv. Suprafața ocupată de rezervație este de 25 ha.
Cheile Turenilor sunt rezultatul unor fenomene carstice manifestate în calacrele jurasice (tithonice) aflate la contactul Munților Trascău cu Depresiunea Turda-Alba Iulia, parte componenta a Bazinului Transilvaniei. Cursul de apă care le-a modelat poartă denumiri consecutive diverse. Astfel, din amonte în aval: Valea Vâlcelelor (pe teritoriul comunei Tureni, până la intrarea în chei), Valea Racilor (pe porțiunea Cheilor Turenilor) și Valea Copăceni (după iețirea din chei).
Geomorfologic, aspectul rezervației este acela de canion carstic, în forma de “V”, pereții de calcar având înălțimi cuprinse între 20 m și 105m pe traseul cheilor propriu-zise. Distanța dintre pereți crește în a doua jumătate a cheilor, ajungând la 160m la ieșirea spre Copăceni a cheilor. Lungimea cursului Văii (Pârâului) Racilor, deci și a cheilor este de 1850m, în această lungime fiind inclusă atât porțiunea de canion propriu-zis, cât și zona în care versanții văii se distanțează.